Řezník – diplomová práce – Marketing v pohřebnictví

1048461_pohrebni-vuz-privezl-rakev-miroslava-ondricka_image_620x349

Martin Pohl aka Řezník se několikrát zmínil, že na škole psal diplomovu práci ohledně pohřebnictví. Konkrétně: Marketing v pohřebnictví

Trochu jsme pátrali a máme jí pro vás všechny, co jste se po ní ptali a zajímalo vás to!

 

Martin Pohl

Diplomová práce věnující se marketingu pohřebních ústavů v České republice a jejich vztahu k inovacím. V teoretické části se práce zabývá marketingem, marketingovým mixem, charakteristikou služeb a marketingovým výzkumem. V praktické části je popsán současný stav pohřebnictví v České republice včetně legislativních omezení a regulace marketingu. Jsou zde uvedeny produkty a služby běžně poskytované na trhu pohřebnictví a představeno Sdružení pohřebnictví v ČR. Cílem této práce je zjistit, prostřednictvím marketingového výzkumu, jak vypadá marketing pohřebních ústavů, zda tyto ústavy sledují inovační trendy a zda samy v poslední době nějaké inovace implementovaly. Dalším cílem je odhalit, zda se dotazované pohřební ústavy setkaly s neetickým chováním konkurence a jaké byly jeho projevy.

 

 

 

Celou diplomovou práci si můžete stáhnout zde v .pdf:

DIPLOMOVÁ PRÁCE – Marketing v pohřebnictví

 

HESLO: horrorcore.cz

 

+ se můžete podívat na Bakalářskou práci na téma:

 Aplikace marketingu jako služby “na poslední cestě” a srovnání služeb pohřebních agentur nabízených ve Šluknovském výběžku. 

 

 

Řezník má tedy skutečně titul Ing. jak mnoho z vás nevěřilo 🙂

zmiňuje se o tom i v dokumentu zde: Na hraně: Řezník

 

 

INFORMACE O ODEVZDÁNÍ A OBHÁJENÍ
Datum podání VŠKP: 28.10.2011
Datum poslední editace záznamu: 04.09.2012 07:12:00
Datum obhajoby VŠKP: 12.09.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

 

 

 

by

TORQUE666

 

thx ZenitZero

Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 

Marketing v pohřebnictví Martin Pohl Řezník Diplomová práce

VŠE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://horrorcore.cz/reznik-diplomova-prace-pohrebnictvi/